Výkup mědi

Měď je ušlechtilý kov, který se lidé naučili používat velice brzy, byl tedy na počátku úsvitu civilizace a nedílnou součástí je dodnes. Měď nalezneme snad ve všech odvětvích průmyslu, především pak v elektrotechnice. Získáváme ji převážně ze sloučenin, jako ryzí se vyskytuje spíše výjimečně. Příkladem nerostu může být například leštěnec neboli chalkozín.

dirty-industry-stack-factory-largeMezi nejdůležitější vlastnosti mědi patří její vysoká tepelná i elektrická vodivost, dále také její netečnost, což je důvod, proč se navzdory vysoké ceně vyrábějí okapy právě z mědi, nezreznou. Poslední a velice důležitou vlastností mědi je i to, že se dá výhodně recyklovat. Nejen, že z původní suroviny dostaneme opět čistou měď, ale tento proces se dá nespočetně opakovat a měď si uchovává svoje vlastnosti.

Proces recyklace je velice snadný, protože měď se pouze vytřídí na základě čistoty a dále se s ní zachází jako s čistou surovinou. Tímto způsobem se ušetří oproti výrobě ze sloučenin 85 % nákladů. Evropa je bezkonkurenčním mistrem ve využívání recyklované mědi. Hodnoty se rok od roku zvedají a v současnosti jsme asi na 40 %.

Pokud patříte mezi ty, kteří například stavěli dům, nebo mají doma z jiných důvodů měděné kabely čí kusy mědi, a jste si jisti, že je již nebudete potřebovat, pak byste měli využít služeb kovošrotů a výkupen. Měď, ač je tak užitečná, je zároveň i nebezpečná, protože již její drobné množství může ohrozit přírodu.

Zbyla vám měď?

V každém správném kovošrotu či výkupně naleznete seznam vykupovaných složek podle druhu, čistoty a kvalitní váhu. Ceny se neustále mění, protože vycházejí z LME – Londýnská burza kovů.

Mezi druhy vykupované mědi patří například nový lesklý drát, plech, obalovaný drát, který může být i pocínovaný, opředený drát, granulát, měděné třísky, či mastné kabely. Vykupují se samozřejmě i sloučeniny mědi jako bronz a mosaz.