Výkup elektromotorů

Elektromotory slouží k přeměně elektrické energie na kinetickou, v případě, že tento proces je opačný, nazýváme tyto zařízeními generátory elektrické energie a podle druhu elektrické energie je rozlišujeme na alternátory a dynama.

Jak se vykupuje elektromotor?

Z recyklačního pohledu obsahují měď, která se nachází v podobě opředení tzv. statoru, kterým prochází elektrický proud, který vytváří magnetické pole a zarděn prochází i rotorem a tím vznikají navzájem sobě stejné magnetické póly které se odpuzují a tím vytváří kinetický pohyb. Tato měď je v číslech cca 10-18 % celkové váhy motoru, který je tvořen z převážné většiny z litinového nebo hliníkového obalu a v závislosti na složení statoru který bývá železný nebo někdy hliníkový se tyto čísla posouvají nahoru nebo dolů. Ve výjimečných případech je rotor rovněž měděný (není myšleno, že je celý z mědi ale obsahuje podstatné procento složení tohoto rotoru) například startéry alternátory.