Výkup autobaterií

S autobaterií se dnes setkal každý z nás, ať už přímo nebo nepřímo. Autobaterie se samozřejmě vyskytuje v automobilech, kde je jejím úkolem přeměňovat chemickou energii v energii elektrickou. Autobaterie je zdrojem elektrické energie pouze v případě, že automobil stojí, pokud je motor v pohybu, pak je za dodávku elektrické energie zodpovědný alternátor. Bez funkční baterie ovšem automobil ani nenastartujeme.

road-car-tire

Proč odevzdat autobaterie do výkupu?

Základní složkou autobaterií je olovo. Právě olovo, je jedním z hlavních důvodů, proč vykupovat autobaterie. Autobaterie mají průměrnou životnost 4-6 let. Po té, co baterie doslouží, s ní můžete naložit několika způsoby. Můžete být vzorní a obrátit se na výkup autobaterií. V tomto případě si můžete být jisti dvojím vítězstvím. Získáte totiž finanční obnos, kterým můžete pokrýt alespoň část nákladů na novou baterii a co je také důležité, uděláte něco dobrého pro životní prostředí. Autobaterie a olovo v nich obsažené, jsou velkým problémem pro životní prostředí. Olovo je totiž těžký kov, jehož minimální přítomnost v přírodě může mít fatální následky. Naopak výkupem autobaterií podporujete jejich recyklaci. Vykoupené autobaterie jsou výhradně použity na výrobu nových autobaterií a recyklační technologie mají poměrně vysokou účinnost. Výkupem autobaterie tedy získáte peníze a ještě podpoříte, dnes tolik nezbytnou recyklaci.

Baterie určitě nevyhazujte

Druhou možností, jak se baterie zbavit, je být nezodpovědní a autobaterii vyhodit. V tomto případě čekají baterii dvě různé možnosti. Baterie se spolu s komunálním odpadem dostane do spalovny, kde bude vyseparována a odevzdána k výkupu autobaterií. Komunální odpad je ovšem mokrý a podporuje louhování nebezpečných látek, takže před separací je klidně možné, že olovo pošpiní odpad, a následně se při spalování uvolňuje do životního prostředí. Autobaterie může spolu s komunálním odpadem skončit na skládce, kde hrozí, že se nebezpečné látky dostanou do podzemních vod a po té až do potravních řetězců.